Aktualne projekty


Projekt:
"Dark Sky Community"
 

Dane z Sopotni Wielkiej.

Niebo w Sopotni Wielkiej

 

 Obraz na żywo z kamery all-sky

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.Deklaracja członkowska i załączniki Drukuj Email
Jeśli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia POLARIS - OPP, prosimy o pobranie poniższych dokumentów, wydrukowanie i po wypełnieniu przesłać na adres pocztowy podany na podstonie Kontakt. Do Deklaracji  należy załączyć własne zdjęcie do umieszczenia na legitymacji członkowskiej lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail wraz ze zgodami wykorzystania wizerunku oraz RODO.
 
W przypadku osób poniżej 18 roku życia niezbędna będzie pisemna zgoda na przynależność od rodziców lub innych opiekunów ustawowych, w postaci podpisu pod Deklaracją członkowską.
 
Każdą kandydaturę rozpatruje indywidualnie Zarząd Stowarzyszenia POLARIS-OPP na najbliższym zebraniu odbywającym się raz na kwartał. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu / ew. wezwaniu do uzupełnienia dokumentów członkowskich lub naniesienia poprawek, zostaje wysłana za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, na adres podany w Deklaracji. 
 
Po otrzymaniu pisemnej informacji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP, od dnia przystąpienia osoba kandydująca otrzymuje wszystkie prawa i obowiązki oraz status członka początkującego.  Od tego momentu naliczane są również składki członkowskie (prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat) i następuje utworzenie konta użytkownika na stronie www.polaris.org.pl oraz na www.ciemneniebo.pl  Dostępna jest również oferta członkowska w postaci opisu Co daje legitymacja członkowska Stowarzyszenia POLARIS - OPP.
 
Obecnie jako obowiązkowe dokumenty dla kandydatów dostępne są (wersje PDF):
 
 
 
 
Deklaracja członkowska - v.4.19  
  
  
 Karta informacyjna - v.4 
 
 

Działania z 2020 roku


Filmowe podsumowanie 2020r.
 

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258