Aktualne projekty


Projekt:
"Dark Sky Community"
 

Dane z Sopotni Wielkiej.

Niebo w Sopotni Wielkiej

 

 Obraz na żywo z kamery all-sky

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.Struktura organizacji
Poczet Drukuj Email

Podstrona zawiera ogólne informacje na temat aktualnego poczetu tj. stanu za rok ubiegły, którego podsumowanie wykonane zostało w sprawozdaniu merytorycznym. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, skład osobowy stowarzyszenia pozostaje do informacji wewnętrznej lub na potrzeby wykonywanej kontroli.

 

Więcej…
 
Władze stowarzyszenia Drukuj Email

Podstrona zawiera aktualne informacje na temat składu osobowego władz stowarzyszenia począwszy od Zarządu, poprzez Komisję Inspekcyjną, a na Walnym Zebraniu kończąc, które zgodnie ze Statutem stanowi najwyższą władzę w stowarzyszeniu. Korespondencję do ww. organów należy kierować na podane poniżej dane teleadresowe, z zaznaczeniem do kogo ma być skierowana przesłana wiadomość. Stowarzyszenie nie udostępnia prywatnych adresów e-mail i innych danych osób wchodzących w skład poszczególnych organów, chyba że adresat bezpośrednio wyrazi na to zgodę.

Więcej…
 
Dane podstawowe Drukuj Email

Podstrona zawiera na bieżąco aktualizowane dane dotyczące nazwy, adresu siedziby, numerów identyfikacyjnych nadanych przez odpowiednie urzędy i instytucje oraz inne podstawowe informacje. W tym miejscu publikowane są również numery kont bankowych, na które można dokonywać odpowiednie wpłaty i darowizny.

Więcej…
 


Działania z 2020 roku


Filmowe podsumowanie 2020r.
 

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258